Mød op til demonstration og fakkeloptog mellem Boligministeriet og Christiansborg

Vi starter ved Boligministeriet, Frederiksholm Kanal 27, kl. 16. og slutter ved Christiansborg kl. 18

Program for talere og musik offentligøres løbende i eventet på Facebook

Hvert år pr. 1. december bliver en million beboere i de almene boliger vejet og målt, og boligområder som havner på regeringens såkaldte hårde “ghettolister” bliver afviklet med nedrivning, salg og tvangsudsmidning. I år står vi sammen mod listerne.
Grundlaget for dette enorme indgreb er kriterier som diskriminerer og forskelsbehandler beboerne, og opdeler dem i blandt andet rige og fattige, uddannet og uuddannet, og vestlige og ikke-vestlige. Og den sidstnævne opdeling er den afgørende for, at boligområderne kan komme på ghettolisten og dermed afvikles. FN og flere menneskerettighedsorganisationer understreger, at dette er diskriminerende, og alligevel vælger de danske magthavere at holde fast i lovgivningen og se bort fra beboernes og FN’s opråb. Derfor er der brug for at du står med os.
Ghettopakken er et indgreb på den almene boligsektor. Tusinder af boliger skal rives ned, så der kan bygges private luksuslejligheder, som almindelige mennesker ikke har råd til at bo i. Nedrivning er spild af gode og billige boliger, giver stor utryghed for beboerne, ødelægger vores boligmarkede og er enormt klimabelastende.
Derfor samles vi og siger fra overfor den diskriminerende lovgivning. Vi vil vise boligministeren og regeringen, at vi ikke vil finde os i stigmatisering og tvangsudsmidning af vores medborgere. Vi tænder fakler og står sammen for antiracisme og friheden til at vælge egen bolig. 10 år med ghettolister er 10 år for meget!

AFSKAF GHETTOLISTEN OG GHETTOPAKKEN – FORSVAR DE ALMENE BOLIGER!

BAGGRUND
Siden ghettolisterne blev lanceret i 2010, har regeringen skruet op for kriterierne, så flere almene boligområder kan komme på listen og andre fastholdes, og dermed skal afvikles ved f.eks. nedrivning og salg. Helt konkret er etnicitetskriteriet (som bygger på antal af ikke-vestlige) nu blevet det vigtigste og udslagsgivende kriterium. Hvis et område opfylder alle kriterier, men ikke etnicitetskriteriet, kan området aldrig blive en ghetto.
Med ghettolisten og ghettopakken har regeringen desuden indført lovgivning, der direkte diskriminerer på baggrund af bopæl og etnicitet. Din nabos uddannelsesniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet, etnicitet eller indkomst kan udgøre forudsætningen for, at DIN bolig skal rives ned, og du dermed skal tvangsflyttes. Udover det, så giver ghettopakken mulighed for:
– Dobbeltstraf ved kriminalitet kun i ghettostemplede områder
– Tvangsinstitutionalisering af babyer. Og hvis forældrene selv ønsker at passe deres barn, bliver de sanktioneret økonomisk ved standsning af børneydelsen.
– Hele familier kan smides ud af deres bolig, hvis et medlem af husstanden begår kriminalitet. Kollektiv straf er indført.
– Afvikling af almene boliger med 60%, hvor omkring 11.000 mennesker bliver tvangsflyttet. Og hvis ikke ghettoloven stoppes, vil det gå ud over mange flere mennesker.

Virkeligheden er, at kriminaliteten er faldene i hele landet og historisk lav. Arbejdsløsheden er faldende og uddannelsesniveauet er stigende. Men politikerne er ikke interesserede i fakta og vender det blinde øje til, når forskere påviser, at ghettolisten og ghettopakken ikke vil løse sociale udfordringer og der allerede er en positiv udvikling. Ingen får et job eller en kandidatgrad af, at deres bolig rives ned og de bliver tvangsflyttet. Alle uanset baggrund har ret til et hjem – Bolig er en menneskeret.

CORONA
Vi opholder vi os udenfor, og vi tager naturligvis situationen alvorligt, hvorfor vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger. Derfor er det vigtigt, at du:

– Bruger mundbind eller visir
– Holder mindst 1 meters afstand
– Medbringer og bruger håndsprit
– Ikke er i berøring med andre mennesker
– Så vidt muligt vender ansigtet mod scenen, og ikke mod andre
– Bliver hjemme, hvis du har symptomer
Demonstrationer har historisk set været et vigtigt politisk instrument til at udtrykke befolkningens holdninger til at ændre et land til det bedre. Ghettolovens konsekvenser stopper ikke blot fordi der er en pandemi – faktisk har vi set det modsatte, planer om salg og nedrivninger af menneskers hjem ruller videre, og flere har modtaget brev om nedrivningsplaner for deres hjem, under corona. Netop derfor er det også vigtigt, at vi bruger vores ret til at demonstrere. Ghettolovens racisme og diskrimination har nemlig store konsekvenser for de personer, der er udsat for det. Selvom de ikke er så tydelige som en pandemi, eksisterer de, og vi har pligt til at sætte pres på politikerne til at ændre det. Det er vigtigt, at vi i kriser som denne, står sammen og står op for grundlæggende demokratiske værdier som ligeværdig behandling af alle grupper i samfundet.