Aktion: Stop salget af Mjølnerparken!
(English below)

Mjølnerparken, København N
Lørdag d. 7 marts, kl. 14-16

Mjølnerparkens boligselskab BoVita regner med at underskrive en salgsaftale inden udgangen af marts, med en stadig ukendt investor. Et salg af 60% af boligerne i Mjølnerparken betyder tvangsflytninger af beboerne, længere ventelister til almene boliger og højere boligpriser generelt i København.

Vi vil sende et klart signal til investorerne om at det ikke bliver en god forretning for dem at tvinge folk ud af deres hjem og skrue huspriserne op!

Mød op og vis at vi er mange der er klar til at stå i vejen for salg, privatiseringer og tvangsflytningerne!

For Facebook event klik her

========ENGLISH========

Stop the sale of Mjølnerparken!

Mjølnerparkens housing organisation BoVita expects to sign a salesagreement before the end of march with a still unknown investor. A sale of 60% of Mjølnerparken means forced relocations of the inhabitants, longer waiting lists for common residences and higher housing prices overall in Copenhagen.

We wish to send a clear message to the investors that it won’t be a good deal for them to force people out of their homes and drive housing prices up.

Attend and show that we are many who are ready to resist sales, privatizations and forced relocations.

Follow Facebook event click here