Almene beboere på tværs af boligområder går sammen i frustration over kommende lovpakke

Almene beboere vil på lørdag d. 30. juni, samles til Beboerkonference i Korsgadehallen for at diskutere deres fremtid efter det såkaldte “Ghettoudspil”. De kommer fra blandt andet Aldersrogade, Lundtoftegade, Mjølnerparken, Munkevangen, Bispebjerg, Murergården, Gellerup og Tingbjerg for at komme med et samlet modsvar til lovpakken.

Konferencen er arrangeret af beboere fra forskellige områder der er gået sammen under navnet ”Almen Modstand”. Beboerne vil på deres konference oplyse om konsekvenserne af de mange indgreb som de mener vil stille tusinder af beboere i en usikker boligsituation og få store konsekvenser for hele den danske boligmodel. De håber desuden at de med konferencen kan koordinere områdernes spirende lokale modstand til en samlet stemme.

Beboerne er bekymrede over en lang række af forslagene i “Parallelsamfundspakken” der skaber stor uvished om deres fremtid. Dette drejer sig blandt andet om fundamentale ændringer i lejeloven der vil gøre det muligt for udlejere til hver en tid at sige lejerne op og om de store privatiserings- og nedrivningsplaner for op mod 10.000 familieboliger. Og at adressen man bor på fremover vil være afgørende for ens rettigheder til sociale ydelser og valg af skole og dagtilbud. Derudover har beboerne organiseret sig for at beskytte det beboerdemokrati, som er særligt kendetegnende ved den danske almene boligsektor.

Beboerkonferencen i Korsgadehallen vil bestå af oplæg fra blandt andre repræsentanter fra LLO, Retspolitisk Forening og Mellemfolkeligt Samvirkes Ungeråd der består af unge fra udsatte boligområder. Derefter er planen at beboerne går sammen i grupper og diskuterer deres ønsker og strategi for hvordan de kan blive taget seriøst i debatten og ændre lovpakken.

Initiativgruppen bag kampagnen ”Almen Modstand” er spændte på hvad udkommet bliver af den konference som de har brugt den sidste måned på at organisere sammen. De har været ude med flyers og plakater på flere sprog, har holdt møder med lokale ildsjæle, organiseret transport for Århus Gellerup parkens beboere og børnepasning på dagen.

Beboerne bag konferencen drømmer om at fremme en demokratisk og inkluderende kultur og at øge selvbestemmelsen over hjem og nabolag for almene lejere. Spørgsmålet er om det kan lykkes dem at stable en beboer platform på benene der er stærk nok til at få indflydelse?

Beboerne Fatma Tounis (50149732) og Kamille Kofoed (60620869) er begge medarrangører af konferencen og vil gerne fortælle om deres forhåbninger og motivation.
Journalister er også velkomne til at tale med beboerne bag initiativet på lørdag ved Korsgadehallen fra kl. 11.00. Konferencen går i gang kl. 12.15 og journalister er velkomne til at dække den første del.


Med venlig hilsen

Almen Modstand