Pressemeddelelse: Almene beboere på tværs af boligområder demonstrerer den 29. september i København, Århus og Odense over ”Ghettopakken”

Beboernetværket Almen Modstand indkalder til demonstration lørdag d. 29. september imod den såkaldte “Ghettopakke”. Det er beboere fra blandt andet Aldersrogade, Lundtoftegade, Mjølnerparken, Munkevangen, Bispebjerg, Murergården, Gellerup, Volsmose og Tingbjerg, der har arrangeret demonstration for at vise et samlet modsvar til lovpakken.

Demonstrationen er arrangeret af beboere fra forskellige almene boligområder. De er gået sammen under navnet ”Almen Modstand” og vil demonstrere i både København, Århus og Odense under parolerne ”Forsvar de almene boliger”, ”Drop ghetto-listen”, ”Forsvar beboerdemokratiet” og ”Lige rettigheder for alle”.

Beboerne er frustrerede over de politiske delaftaler vedrørende den såkaldte ”Ghettopakke”, som blev forhandlet på plads i løbet af foråret, og som skal til afstemning i løbet af efteråret. Forslagene skaber stor uvished om almene lejeres fremtid og rettigheder, især for de lejere som bor i områder som er på regeringens ghetto-liste. Dette drejer sig om fundamentale ændringer i lejeloven, der vil gøre det muligt for udlejere at opsige lejerne med henblik på salg eller nedrivning af deres boliger, som kan komme til at berøre op mod 60.000 lejere. Bor man i et alment boligområde, der er på ghetto-listen, vil ens adresse fremover være afgørende for ens rettigheder til sociale ydelser samt tilvalg eller fravalg af skole og dagtilbud.

Initiativgruppen bag kampagnen ”Almen Modstand” har planlagt demonstrationer i landets tre største byer og har allerede nu lagt et stort stykke arbejder i at mobilisere til demonstrationen via debatarrangementer, plakater i bybilledet og på de sociale medier. Initiativtagerne bag demonstrationen håber dermed at denne dag kan gøre det tydeligt for offentligheden og politikerne, at de almene lejere kræver at få en stemme i debatten om deres boligområders fremtid og at dette kun er et af de første modsvar mod politikernes planer.  

Journalister er velkomne til at tale med en af de aktive beboere bag initiativet før eller under selve demonstrationen. Ring gerne til vores pressekoordinator Kamille Hjuler Kofod (60620869), så vil hun sætte jer i forbindelse med en aktiv beboer fra København eller Århus.   

Med venlig hilsen

Almen Modstand