Borgerforslag: Ophæv loven om nedrivning og salg af almene boliger og afskaf de såkaldte "ghettolister"

VI HAR PASSERET DE 50.000 UNDERSKRIFTER OG BORGERFORSLAGET ER UNDER BEHANDLING I FOLKETINGET

– Du kan stadig skrive under, mens forslaget bliver behandlet i Folketinget! –

 

“Vi foreslår, at Folketinget ophæver Lov 38, vedtaget den 22. november 2018, som bruges til at tvinge almene boligforeninger til nedrivninger og salg af almene boliger, samt til privatisering af almen ejendom.

 

Derudover foreslår vi, at de tre lister over henholdsvis de såkaldte ”udsatte boligområder”, ”ghettoområder” og ”hårde ghettoområder” helt afskaffes. Dermed stoppes den forskelsbehandling og diskrimination, disse lister indebærer

Almene boliger er for alle – både rig og fattig, ung og gammel – og derfor er almene boligområder den blandede by, hvor alle kan bo.”