To brødre med hver sin skæbne: Ghettoaftale river den enes hjem ned og freder den andens

“For første gang har Ligebehandlingsnævnet fået en anmeldelse om diskrimination i forbindelse med ghettoloven.

Én kilometer afgør, om det er storebror eller lillebror, der skal lede efter et nyt hjem.

Næsten 3.000 borgere har udsigt til at blive opsagt fra deres lejligheder i bydelen Vollsmose i Odense. Flere af de almene boliger skal nemlig rives ned, som indirekte konsekvens af ghettopakken, der i 2018 blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget.

Ghettopakken dikterer blandt andet, at der i 2030 kun må være 40 procent almene familieboliger i de belastede områder. Dette overordnede mål har kommuner og boligselskaber senere udmøntet i lokale ghettoaftaler. ”  Citat DR.DK

→ Læs artiklen her