RETSSAG MOD TRANSPORT- OG BOLIGMINISTERIET OM UDVIKLINGSPLANEN FOR MJØLNERPARKEN

27. Maj 2020

TIL DIG, DER VIL HAVE ET HURTIGT OVERBLIK

En gruppe beboere i Mjølnerparken har i dag den 27. maj 2020 lagt sag an imod Transport- og Boligministeriet og udfordret udviklingsplanen for Mjølnerparken. Det gør de, fordi de mener, udviklingsplanen er diskriminerende.

 

Hvorfor er sagen vigtig? 

Sagen er vigtig, fordi den udfordrer udviklingsplanen, der betyder, at beboere i Mjølnerparken bliver opsagt på grund af ”Ghettopakken”.

 

Hvad handler sagen om?

Ved at lægge sag an håber beboerne på at få domstolens ord for, at den udviklingsplan, der er lavet for Mjølnerparken er ugyldig. Udviklingsplanen blev lavet i et samarbejde mellem Københavns Kommune og boligselskabet Bo-Vita og er godkendt af boligministeren. Den er lavet på baggrund af “Ghettopakken”, der bestemmer, at der højst må være 40 pct. familieboliger i de områder, der er “hårde ghettoområder”, hvilket betyder, at mange familieboliger skal nedlægges.

Det er udviklingsplanen, der bestemmer, at beboere i Mjølnerparken skal flytte fra deres hjem. Beboerne ønsker at få anerkendt, at udviklingsplanen er diskriminerende, hvilket er ulovligt i henhold til dansk ret, EU-retten og den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

 

Hvad sker der, hvis beboerne vinder retssagen?

Hvis beboerne vinder retssagen, har vi domstolens ord for, at udviklingsplanen er diskriminerende. Alt efter, hvad domstolen finder frem til, kan det betyde, at alle udviklingsplaner, der betyder at beboere skal opsiges i de “hårde ghettoområder”, er ugyldige, fordi de er diskriminerende.

 

Hvad sker der, hvis beboerne taber retssagen?

Hvis beboerne taber sagen har de mulighed for at anke den. Hvis de gør det, vil sagen blive behandlet igen ved en ny domstol, enten landsretten eller højesteret.

 

Hvornår ved vi, om sagen er vundet? 

Sagen anlægges den  27. maj 2020 ved Københavns Byret. Man regner med at der kan komme til at gå 10-12 måneder før sagen kommer for retten. Derefter skal domstolen tage stilling til sagen. Der kan gå lang tid, før sagen er endelig afgjort.

 

Hvem fører sagen? 

Beboerne er repræsenteret af advokat Eddie Khawaja. Det juridiske arbejde er lavet i samarbejde mellem advokat Eddie Khawaja og Open Society Justice Initiative.

 

Hvad betyder sagen for Mjølnerparken? 

Mjølnerparken er et såkaldt ”hårdt ghettoområde” og skal derfor nedsætte antallet af familieboliger i området. Hvordan dette konkret gøres er bestemt i udviklingsplanen for området. Kategoriseringen af Mjølnerparken som et ”Hårdt ghettoområde” er baseret på statens skelnen mellem personer med såkaldt ”vestlig” og ”ikke-vestlig” ”baggrund” – en kategorisering som bl.a. FN-Komitéen for Sociale, Økonomiske og Kulturelle Rettigheder anser som diskriminerende.