Borgerforslag: Ophæv loven om nedrivning og salg af almene boliger og afskaf de såkaldte "ghettolister"

SKRIV UNDER

Hvem er vi


Vi er en gruppe beboere fra forskellige afdelinger af det almene boligbyggeri. Vi er en udenomsparlamentarisk og partipolitisk neutral platform, der er forankret i de lokale boligområder. Vi har valgt at organisere os for at skabe en folkelig modstand mod den lovgivning, der, hvis det står til regeringen, snart vil ændre vores rettigheder og boligområder markant.

Om os

Hvad vi kæmper for


De almene lejeboliger er under angreb. “Parallelsamfundspakken” truer hele den almene boligsektor og ikke kun de særligt udsatte områder.

Læs mere

Vores krav

Konkret indflydelse

Salg og spekulation stoppes
Demokratisk process
Ghettolisten slettes

Om

almene boliger

 


De almene boligforeninger er non-profit organisationer, der bygger boliger som er ejet i fællesskab af os, der bor her. Den almene boligsektor har en lang og stolt tradition for at bygge gode, betalelige boliger, som er kendetegnet ved beboerdemokrati og boligsocialt ansvar.

Læs mere
Juridisk miniordbog

Det kan være svært for ikke-specialister at overskue, hvad ghetto-udspillet går ud på. Så har vi lavet en ordbog. Værsgo.

Ordbog

Presse